Парк „Манастирски ливади – изток“

Източник: https://sofiaplan.bg

„Концепция за линеен парк Манастирски ливади – Изток“ предлага принципно решение за регенерация на речните корита на р. Боянска бара и р. Бара Изливо, с цел изграждане на вътрешноквартален парк – споделена, зелена среда. Идеята е инициирана от Софияплан, а изготвянето на концепцията – възложено на Vіrіdіѕ Lаndѕсаре Аrсhіtесtѕ. Разработката е базирана върху подробни анализи и картиране на съществуващото положение, публикувани в доклада „Анализ на състоянието на кв. „Манастирски ливади-изток“. На основа на този анализ Софияплан подготвя подробен план за действие с цел качествено развитие на територията.

Continue reading

Коментарите са изключени за Парк „Манастирски ливади – изток“

Интерактивна онлайн карта показва енергийните паспорти на кварталите

Източник: https://sofiaplan.bg

Общинското предприятие “Софияплан”, в сътрудничество със “Софена” създаде онлайн интерактивна карта с енергийните паспорти на кварталите и населените места в Столична община.

Continue reading

Коментарите са изключени за Интерактивна онлайн карта показва енергийните паспорти на кварталите

Програма за София

Източник: https://www.sofia.bg

Документът поставя 14 цели за развитието на общината в следващите 7 години

На 17 май, екипът на Софияплан представи за първи път 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности (обобщени в 7 групи), които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години.

Continue reading

Коментарите са изключени за Програма за София
Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern